เข้าสู่ระบบ

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์

    

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567

• แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567
สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล

• แบบคำร้องอื่นๆ 

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำหรับประชาชน 

• เอกสารการใช้ประโยชน์ที่ดิน

      


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension