เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      

แจ้งการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1. การจัดสรรงบประมาณการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปารล์มน้ำมัน ปี 2557/58
2. การจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
3. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558      

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ยกเว้นภาคใต้ 

ปิดระบบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ทุกขั้นตอน (ขั้นตอนที่  5 ทั้งหมด)
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557

สำหรับภาคใต้ 

ดำเนินการตามมาตรการฯได้ตามปกติทุกขั้นตอน 
แต่เกษตรกรที่บันทึกผลผ่านการรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ (ข้อ 5.3)
หลังวันที่ 20 ธันวาคม 2557 จะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือตามมาตรการในรอบต่อไป (ถ้ามี) 


      

DOWNLOAD โปรแกรม UPDATE CHIP For SMART CARD

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ยกเว้นภาคใต้ (2 ธ.ค. 57)

• ขอแจ้ง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว1127 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 การขยายเวลาให้บันทึกข้อมูลในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 (**ยกเว้นภาคใต้**)


แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ยกเว้นภาคใต้ (1 ธ.ค. 57)

เปิดระบบให้สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมตามรายชื่อที่ผ่านมติคณะกรรมการบริหารมาตรการฯระดับจังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมส่งกรมฯ

วิธีการบันทึกตามที่แนบมาพร้อมนี้

• รายชื่อจังหวัด และชื่อผู้ใช้งานที่เปิดระบบแล้ว (เฉพาะชื่อผู้ใช้งานที่แจ้งกรมเท่านั้น กด link ที่วันที่ เพื่อตรวจสอบ)

10 ธ.ค. 57 :  ลพบุรี และเพิ่มชื่อผู้ใช้งานบางจังหวัด 

9 ธ.ค. 57 :  ระยอง และเพิ่มชื่อผู้ใช้งานบางจังหวัด 

ตอนนี้ เปิดครบตามชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดแล้ว หากอำเภอที่แจ้งมาแล้ว แต่ยังเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาแจ้งที่ farmer@doae.go.th ด่วน !!!
ภายในวันที่ 9 ธ.ค 57

8 ธ.ค. 57 :  ตาก ยโสธร มหาสารคาม สมุทรปราการ อุทัยธานี 

4 ธ.ค. 57 :  สระบุรี นนทบุรี  บึงกาฬ นครราชสีมา สุโขทัย สุรินทร์ ลำพูน

3 ธ.ค. 57 :  เลย นครพนม บุรีรัมย์ สกลนคร ปทุมธานี เพชรบุรี ปราจีนบุรี 

2 ธ.ค. 57 :  นครนายก หนองคาย  แม่ฮ่องสอน อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ พะเยา อ่างทอง  แพร่ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู ขอนแก่น สุพรรณบุรี  ตราด อุตรดิตถ์ ลำปาง  นครสวรรค์ ประจวบฯ จันทบุรี มุกดาหาร กาญจนบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี สระแก้ว อุดรธานี  พิจิตร พิษณุโลก ชัยภูมิ เชียงราย

1 ธ.ค. 57 :  กรุงเทพฯ สิงห์บุรี ชัยนาท เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ น่าน ราชบุรี กำแพงเพชร นครปฐม

*** หากมีการแจ้งรายชื่อเพิ่มเติม และต้องการเปิดชื่อผู้ใช้งาน ec เพิ่มเติม กรุณาแจ้งมาใน E-mail ให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการเปิดชื่อผู้ใช้งาน

      


      

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด (27 พ.ย. 57)

เปิดระบบให้สามารถแก้ไขข้อมูลเกษตรกรที่ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. แล้ว

รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เมื่อแก้ไขข้อมูลโดยใช้เมนูนี้ จะส่งข้อมูลเกษตรกรที่มีการปรับปรุงให้ ธ.ก.ส. อีกครั้งหนึ่ง

      

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด (20 พ.ย. 57)

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด (ยกเว้นภาคใต้) ขอให้รวบรวมจำนวนเกษตรกรที่ต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีปลูกอยู่ในกรอบระยะเวลาแต่บันทึกข้อมูลไม่ทันภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

2.กรณีที่มีความจำเป็นต้องปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และไม่สามารถปลูกข้าวได้ในช่วง 1 พฤษภาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557

พร้อมทั้งทำแบบสรุปจำนวนเกษตรกรแยกเป็นรายอำเภอด้วย ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

จากนั้นให้จังหวัดทำหนังสือแจ้งส่งสรุปจำนวนมาให้กรมฯทราบโดยด่วน
ทั้งนี้ ให้ Fax หนังสือและสรุปที่หมายเลข 0-2955-1635 ก่อน ภายในวันที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น.

      

- แก้ไขสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ครั้งที่ 3/2557
      

สตง.เอาจริง!ตรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตกร
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=579990

DSI แนะใช้แอพฯ ตรวจพื้นที่เกษตรกร
      
ผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง 3 สำนักคดีความมั่นคง นิรันดร ชัยศรี ร่วมกับนายอำเภอวังน้ำเขียว เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่รายได้น้อย ในระดับอำเภอกว่า 100 คน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำทะเบียนชาวนา ที่รัฐบาลช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1 พันบาท หวังป้องกันการสวมสิทธิ และป้องกันการแจ้งพื้นที่เพาะปลูกซ้ำซ้อน โดยมีการนำแอพพลิเคชั่น ในโทรศัพท์มือถือ ที่มีชื่อว่า GPS Field Area Measure ในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ มาแนะนำให้คณะกรรมการชุดนี้ไปใช้ตรวจสอบพื้นที่จริง
............................................................................................................

แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด (10 พ.ย. 57)
การปรับปรุงโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ดังนี้
1. เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประกอบด้วย แก้ไขข้อมูล แก้ไขรหัสบ้าน เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน ยกเลิกเกษตรกร
2. เมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ประกอบด้วย แบบปรับปรุงข้อมูล จัดชุดติดประกาศ บันทึกผลติดประกาศ ตีกลับติดประกาศ
ซึ่งใช้ในการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน
รายละเอียดตามคู่มือโปรแกรมการปรับปรุงพืชเศรษฐกิจ

แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด (7 พ.ย. 57)
ระบบโปรแกรมเปิดให้ชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัดแก้ไขข้อมูลผลการรับรองสิทธิ์ที่กรมฯ ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. แล้ว โดยใช้เมนูเดียวกับการแก้ไขข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
ทั้งนี้ กรมฯ จะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ดังนั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอน 5.1  5.2  5.3 ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำข้อมูลเพื่อส่ง ธ.ก.ส. แต่หากยังไม่ได้จัดชุดในข้อ 5.1 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกวันตามปกติ 

*** กรณีเกษตรกรเสียชีวิต ต้องการเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน หรือมีการอุทธรณ์ หลังจากบันทึกผล “ผ่าน”
การตรวจสอบสิทธิ์ในระบบโปรแกรมและกรมฯ ได้ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. แล้ว ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ
ระดับอำเภอพิจารณา หากมีมติให้ผ่าน ให้แก้ไขและรับรองข้อมูลแบบรายงาน 2 และ 4 แล้วจัดส่งรายชื่อ
ให้ธ.ก.ส. สาขา โดยยังไม่ไต้องแก้ไขข้อมูลในระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร

      

- ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554
      
 ประกาศ
ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้
1. ปิดรับการขึ้นทะเบียน และการบันทึกข้อมูล (ขั้นตอนที่ 1) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
โดยมีกรอบการปลูกอยู่ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2557
2. ปิดการบันทึกผลการตรวจสอบ (ขั้นตอนที่ 2.1) และการออกใบรับรอง (ขั้นตอนที่ 3) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ภาคใต้
1. ปิดรับการขึ้นทะเบียน และการบันทึกข้อมูล (ขั้นตอนที่ 1) ในวันที่ 15 มีนาคม 2558
โดยมีกรอบการปลูกอยู่ในช่วงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
2. ปิดการบันทึกผลการตรวจสอบ (ขั้นตอนที่ 2.1) และการออกใบรับรอง (ขั้นตอนที่ 3) ในวันที่ 31 มีนาคม 2558

กรณีชาวนาที่ยังไม่ได้ทำการปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2557/58 (ภาคใต้) ซึ่งยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ ให้สำนักงานเกษตรอำเภอรับแจ้งการขึ้นทะเบียนตามแบบคำร้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เพื่อการตรวจสอบต่อไป
ทั้งนี้ เกษตรกรที่มาแจ้งจะต้องมีกำหนดการปลูกอยู่ในช่วง 16 มิถุนายน 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ตามกรอบการปลูกของภาคใต้

      

ด่วนที่สุด ! 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแจ้งเรื่องการจัดช่วงเวลาเข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร เนื่องสถานการณ์การเข้าใช้งานโปรแกรมในปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมากส่งผลให้โปรแกรมทำงานได้ล่าช้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศสท.จึงได้จัดช่วงเวลาเข้าใช้งาน เป็น 3 ช่วงเวลา ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ช่วงเวลา 08:00 – 12.00 น. (จันทร์-ศุกร์) สำหรับผู้ใช้งาน เขต 4,5,7,8
กลุ่มที่ 2  ช่วงเวลา 13:00 – 17.00 น. (จันทร์-ศุกร์) สำหรับผู้ใช้งาน เขต 1,2,3,6,9
กลุ่มที่ 3  นอกเหนือช่วงเวลา กลุ่มที่ 1 และ 2 สามารถเข้าใช้งานได้ทุกเขต


เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้งานระดับจังหวัด และ เกษตรจังหวัด สามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อแก้ไข/ปลดล็อก/ดูรายงานได้ทุกช่วงเวลา

      
NEW ศสท.ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ตามที่ตั้งแปลง) เรียบร้อยแล้ว ที่เมนู ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > ขั้นตอนที่ 5 > รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งจะแสดงผลการส่งข้อมูลให้คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ฯระดับตำบล , ผลการรับรองสิทธิ์โดยคณะกรรมการฯอำเภอ 
ทั้งนี้ กำลังเร่งทำผลการดำเนินงานให้ลงระดับอำเภอ และผลรวมระดับเขต (24 ต.ค. 57) • 
ศสท.ได้จัดทำรายงานการขึ้นทะเบียนจำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว (ขึ้นทะเบียนและบันทึกแปลงก่อน 1 ต.ค. / บันทึกแปลงตั้งแต่ 1 ต.ค. / ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ 1 ต.ค.) โดยเลือกเมนู การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 จำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียน (ตามที่ตั้งแปลง)


แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
2. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
2. แบบปิดประกาศฯ
3. แบบรายงานที่ 1
4. แบบรายงานที่ 2
5. แบบรายงานที่ 3
6. แบบรายงานที่ 4
7. ตัวอย่างแบบคำร้องขออุทธรณ์/คัดค้าน
8. แบบแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง (ภาคใต้)

      

ศสท. แจ้งเปิดเมนูขั้นตอนที่ 5 มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย   (NEW) 20 ต.ค. 57 ปรับปรุง หน้า 5 การบันทึกผลรายงานที่ 3

NEW !! แจ้งปรับปรุงโปรแกรม ในหัวข้อ 5.3 บันทึกผลและพิมพ์แบบรายงาน 3 (20 ต.ค. 57)
ปรับให้มี 3 สถานะ คือ

1. ผ่าน เมื่อเลือกผ่าน จะดึงไปแสดงในรายงานที่ 4 เตรียมส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส.

2. ไม่ผ่าน เมื่อเลือกไม่ผ่าน จะแก้ไขข้อมูลไม่ได้และจัดชุดติดประกาศ 5.1 อีกไม่ได้ หากต้องการแก้ไขต้องมีการอุทธรณ์

3. คัดค้าน/แก้ไข/เกษตรกรไม่เซ็นชื่อ ใช้ในกรณีมีผู้คัดค้านและอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการระดับอำเภอตรวจสอบ หรือ ข้อมูลที่จัดชุดไปไม่ถูกต้อง อำเภอต้องการแก้ไข หรือ เกษตรกรยังไม่มาเซ็นชื่อ หากเลือกหัวข้อนี้ จะสามารถจัดชุดติดประกาศ 5.1 ใหม่ได้

โดยระบบจะตั้งสถานะเริ่มต้นไว้ที่สถานะที่ 3 ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูลด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูล

• ระบบปรับปรุงให้ดึงรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบขั้นตอนที่ 2.1 ของกรมมาแสดงในการจัดชุดติดประกาศ ขั้นตอนที่ 5.1 แล้ว โดยไม่ต้องพิมพ์ใบรับรองก่อน (20 ต.ค.57 10.00 น.)

• เปิดเมนู 5.4 เพื่อจัดชุดออกแบบรายงานที่ 4  และ 5.5  เพื่อพิมพ์แบบรายงานที่ 4 เรียบร้อยแล้ว (17 ต.ค.57)

• เปิดเมนู 5.3 เพื่อบันทึกผล และออกแบบรายงานที่ 3 แล้ว (17 ต.ค.57)
**** ต้องบันทึกผลก่อนจึงจะพิมพ์รายงานที่ 3 ได้ 

• เปิดเมนู 5.1,5.2 เพื่อพิมพ์รายงานที่ 1 และรายงานที่ 2 และบันทึกผล 5.3 ได้แต่ยังไม่สามารถพิมพ์แบบรายงานที่ 3 ได้ (16 ต.ค. 57) สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรและลพบุรี ที่พิมพ์แบบรายงานที่ 1 ก่อนวันที่ 16 ต.ค.57 (ยังไม่มีให้เลือกประเภทการจัดชุด) ขอให้จัดชุดและพิมพ์รายงานที่ 1 ประเภท 1.2 และ 1.3 เพิ่มเติมด้วย เพราะในช่วงแรกระบบดึงประเภท 1.1 เท่านั้น

      
 ศสท. ขอแจ้งแนวทางมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือด่วนที่สุด เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. หนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
4. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
5. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

6. รูปแบบรายงาน 1 - 4 ที่จะใช้ในการติดประกาศ ตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมมาตรการ (NEW)


สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 (จำแนกตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก 5ไร่ 10ไร่)

      

แจ้งปรับปรุงระบบโปรแกรม (13 ต.ค. 57) 

แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนในแปลงใหม่มีความถูกต้อง รัดกุม มากขึ้น ระบบจะล็อกให้แปลงของเกษตรกรที่มาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลังวันที่ 1 ต.ค.57 (เฉพาะแปลงใหม่) จะต้องมีการบันทึกพิกัดแปลงก่อนจึงจะบันทึกผลการตรวจสอบพื้นที่จริงได้ หากยังไม่สามารถบันทึกพิกัดแปลงได้ ให้บันทึกผลเป็นไม่ผ่าน แล้วบันทึกผลการตรวจสอบให้เกษตรกรรายอื่นก่อน และเมื่อตรวจจับพิกัดแล้ว จึงจัดชุดบันทึกผลให้เกษตรกรใหม่ (NEW)

• การปลดล็อกใบรับรองเป็นรายหมู่ สำหรับสำนักงานเกษตรจังหวัด  (8 ต.ต.57)


      

-ขั้นตอนที่ 4.5 บันทึกจำนวนแบบตรวจเยี่ยมแปลง (สะสม) ทุกวัน

      

 การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ปี 2557/58
• สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถพิมพ์แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกได้ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูก จากนั้นเลือกชนิดพืช และสถานที่เพาะปลูกระบบจะแสดงแบบปรับปรุงข้อมูลการปลูก ให้เจ้าหน้าที่นำแบบไปรับแจ้งปรับปรุงข้อมูล
เมื่อเกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูลการปลูกเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร โดยเลือกเมนูทะเบียนเกษตรกร >> แก้ไข-ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ลักษณะเดียวกับการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรพืชอื่นๆ)

      
 แจ้งปรับปรุงระบบ (5 ก.ย. 57 )
1. เพิ่มเมนู ออกรหัสแปลงผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 สำหรับชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัด  
ซึ่งจะสามารถออกเลขรหัสแปลงพื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ในปี 2552/53 เพิ่มเติม โดยจังหวัดที่เป็นผู้รับขึ้นทะเบียนจะเป็นผู้ออกเลขรหัสแปลง ใช้ชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัด รายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือการใช้งานออกเลขรหัสแปลง 
2. การบันทึกผลรายบุคคลในขั้นตอนที่ 4.4 ไม่จำเป็นต้องจัดชุดในขั้นตอนที่ 4 ก่อน
สามารถกรอกเลขบัตรเกษตรกรแล้วเลือกแปลง และบันทึกผล/แบบตรวจเยี่ยมได้เลย โดยเมื่อบันทึกใน 4.4 แล้ว จะไม่ดึงมาให้จัดชุดในขั้นตอนที่ 4 ได้อีก

ยางพารา (NEW)
ระบบเปิดให้เปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนได้กรณีเคยมีแปลงส่งไป ธ.ก.ส. และได้รับเงินแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอสามารถแก้ไขได้ในเมนู ทะเบียนเกษตรกร>แบบเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน 

*** 1 ก.ย. 57 *** ข้าว
1. เพิ่มเมนู ขั้นตอนที่ 2.2 ตีกลับประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ กรณี บันทึกข้อมูลในขั้นตอนที่ 2.1 (ผล ผ่าน/ไม่ผ่าน) ผิดทั้งชุด สนง.กษอ. สามารถตีกลับชุดติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ได้เอง โดยต้องตีกลับ ทั้งชุด  ชุดที่ตีกลับได้จะต้อง
    • เป็นชุดที่ยังไม่มีเกษตรกรรายใดรายหนึ่งออกใบรับรองไปแล้ว
    • เป็นชุดที่ไม่มีการนำแปลงในชุดนั้นไปจัดชุดใหม่แล้ว 
(หากต้องการแก้ไขรายบุคคลให้แจ้ง สนง.กษจ. ใช้ชื่อผู้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัดดำเนินการ)
2. ปรับปรุงการบันทึกผลการตรวจเยี่ยมแปลง ให้สามารถบันทึกผล ผ่าน ไม่ผ่าน  (ขั้นตอนที่ 4.1) ไปพร้อมกับการบันทึกรายบุคคล (ขั้นตอนที่ 4.4) ได้
*** ข้อสังเกตที่สำคัญในการบันทึกขั้นตอนที่ 4.4
1. การบันทึกผลรายบุคคลในขั้นตอนที่ 4.4 จะต้องจัดชุดเกษตรกรในขั้นตอนที่ 4 ก่อน
(ในวันที่ 5 ก.ย. ได้ปรับปรุงระบบไม่จำเป็นต้องจัดชุดก่อนแล้ว)
2. หากบันทึกผลรายบุคคลในขั้นตอนที่ 4.4 แล้ว ไม่ต้องบันทึกผลการติดตามรายชุดในขั้นตอน 4.1 และไม่ต้องบันทึกแบบตรวจเยี่ยมรายชุดในขั้นตอนที่ 4.2 อีก ระบบจะดึงข้อมูลไปเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ 

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านในคู่มือโปรแกรม V.3 ปรับปรุงวันที่ 5 ก.ย. 57 

      


 แนวทางในการใช้มือถือ แทนการใช้เครื่องมือ GPS จับค่าพิกัด X,Y


      

 ด่วน! แจ้งจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดให้ดำเนินการติดประกาศและออกใบรับรอง
เนื่องจากขณะนี้จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ยืนยันผลการติดประกาศและพิมพ์ใบรับรองในระบบ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีน้อยมาก จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การติดประกาศ และการออกใบรับรอง โดยด่วน
ทั้งนี้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานดังกล่าว จะต้องรายงานผลให้แก่ คสช. ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ 
จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกรุณาเร่งรัดการดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยด่วน

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557


 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58

การใช้งานเมนูบันทึกวันที่เพาะปลูกวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ขอให้เลือกวันที่จากปฎิทินไปก่อน (ยังไม่สามารถพิมพ์วันที่ลงไปโดยตรงได้ได้) เนื่องจากปัญหาทางด้าน เบราเซอร์ของผู้ใช้งานไม่รองรับหรืออาจเป็นปัญหาด้านไวรัสบนเครื่องของผู้ใช้งาน กรมฯจึงขอปิดการบันทึกโดยพิมพ์วันที่โดยตรง ซึ่งทางกรมฯกำลังหาวิธีการแก้ไข และจะแจ้งให้ทราบหากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (NEW 26 ส.ค.57)

ข้อแนะนำการตรวจเยี่ยมแปลงนาเกษตรกร
(ปรับปรุง 21 ส.ค. 57  แก้ไขหน้า 11-12 )
(ปรับปรุง 5 ก.ย. 57  แก้ไขหน้า 31 การบันทึกผลตรวจเยี่ยมแปลงให้สามารถบันทึกผ่าน/ไม่ผ่านได้ในแบบรายบุคคลโดยไม่ต้องจัดชุด)
-ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด

• สำหรับ Username / Password ใหม่ เจ้าหน้าที่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบ gisagro ซึ่งเป็นระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรกับ Gistda ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการตรวจพื้นที่แปลงได้ด้วย 
      
 ยางพารา

• กรมเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูล แปลงยางพาราที่บันทึกเลขที่บัญชีผิด
เลขบัตรประชาชนผิด ชื่อ-นามสกุลผิด  (เมนูที่ 10)
และ เพิ่มเลขที่บัญชี (เมนูที่ 15) 
เรียบร้อยแล้ว (NEW 26 ส.ค.57)

• แปลงยางพาราที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเลขที่บัญชี ให้รวบรวมนำเสนอกรม

• แปลงที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลเข้าร่วมโครงการยางพารา สามารถกดยืนยันเข้าร่วมได้
โดยมีเงื่อนไข ต้องเป็นแปลงที่บันทึกเข้าระบบก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 
ถ้าเป็นการบันทึกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 จะไม่มีปุ่มบันทึก  (NEW)
      
Download เอกสาร
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  (ฉบับร่าง) -ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
• Powerpoint : คู่มือโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
• ตามหนังสือที่ กษ 1007/ว403 ลงวันที่ 3 ก.ค.57 แจ้งให้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบโปรแกรม (เขตรวบรวมเจ้าหน้าที่เขต / จังหวัดรวบรวมเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ) 
ศสท. ขอส่งแบบฟอร์มในการรวบรวมรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้  (NEW)

Download สปอตวิทยุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ดาวน์โหลด (NEW)

Download แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 2 ขนาด 4 แบบ ให้เลือก (สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม)
• แบบที่ 1 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 2 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 3 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 4 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
จำนวนการใช้งาน 24 user   จำนวนการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 จำนวน 21 user M236