เข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ : * กรุณาระบุชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน : * กรุณาระบุรหัสผ่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      !!! แจ้ง สสข. / สนง.กษจ. / สนง.กษอ. เพิ่มรายงาน ทบก 04-3

รายงาน ทบก 04-3 (อยู่ในเมนู รายงาน) จะแสดงรายชื่อเกษตรกรจำแนกตามที่ตั้งแปลง
โดยไม่ต้องระบุพืช แต่จะต้องระบุหมู่ที่ตั้งแปลง
เจ้าหน้าที่สามารถเลือกเงื่อนไขที่ต้องการได้ เช่น กิจกรรมการเกษตร วันปลูก วันเก็บเกี่ยว
ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่มีที่ตั้งแปลงอยู่ในแต่ละพื้นที่ได้

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลรายชื่อเป็นรายตำบล ให้ใช้รายงาน ทบก 04-2 แต่จะต้องเลือกชนิดพืช
      

 !!! แจ้งหมู่ที่ยังไม่ได้ทำการจัดชุด (ข้าว 58)

สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบหมู่ที่ยังไม่ได้จัดชุดในอำเภอได้ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดชุดได้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดจะตัดยอดตามวันที่แจ้งในรายงาน ดังนั้นหากสำนักงานเกษตรอำเภอเพิ่งบันทึกข้อมูลใหม่ จะยังไม่แสดงในไฟล์ สามารถตรวจสอบได้ในรอบถัดไป


 !!! แจ้งขยายเวลาบันทึก/จัดชุด/บันทึกผลการตรวจสอบ

เนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเกิดปัญหา ทำให้ต้องมีการปิดปรับปรุงระบบ
จึงขยายเวลาในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558/59 
ให้บันทึกข้อมูลเกษตรกร และจัดชุด/บันทึกผลการตรวจสอบถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

      

 !!! แจ้ง สนง.กษอ. เรื่อง การแก้ไขข้อมูลยางพารา 1,000 บาท 

ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอแก้ไขข้อมูลยางพารา 1,000 บาท (เปิดให้แก้เป็นรอบสุดท้าย)
โดยรายชื่อที่ขึ้นในระบบจะเป็นรายชื่อเกษตรกรที่เลขบัตรฯ ผิด รวมจำนวน 91 ราย
ในจังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานีพังงา พัทลุง ยะลา ร้อยเอ็ด ระยอง เลย สกลนคร สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี 

รายชื่ออำเภอที่ต้องแก้ไข : กาบัง เกาะลันตา แกลง เขมราฐ เขาพนม คลองท่อม โคกโพธิ์ จะนะ ฉวาง ช้างกลาง เชียงคาน ไชยา ตะกั่วทุ่ง ถ้ำพรรณรา ท่าชนะ ท่าแซะ ท่าศาลา ท่าอุเทน ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ เทพา ธารโต นาบอน น้ำโสม บันนังสตา บางกล่ำ บางแก้ว บางสะพาน บางสะพานน้อย บาเจาะ บ้านค่าย บ้านนาสาร บ้านม่วง เบตง ปากชม พังโคน พิปูน พุนพิน โพนทอง ภูเพียง เมืองกระบี่ เมืองตรัง เมืองนราธิวาส เมืองบึงกาฬ เมืองระยอง เมืองเลย ยะรัง ย่านตาขาว ยี่งอ รัตนวาปี รัตภูมิ รัษฎา รือเสาะ ละงู วังจันทร์ วาริชภูมิ ส่องดาว สะบ้าย้อย สังขะ สิเกา สิชล สุคิริน ห้วยยอด หาดใหญ่


เปิดให้แก้ไขในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ถึงเวลาเที่ยงคืน 

วิธีการแก้ไข
1. เข้าเว็บไซต์ http://www.agriinfo.doae.go.th/edit/login.php ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกับทะเบียนเกษตรกร
2. ใช้เมนู 13 หลักผิดยาง 1000 บาท


      

 !!! แจ้ง สนง.กษอ. เรื่อง การแก้ไขข้อมูลยางพารา 2,520 บาท

ตามที่ได้ส่งไฟล์รายชื่อเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 (2,520 บาท) โดยได้แจ้งชื่อสำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลไปด้วยแล้วนั้น
ขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้
1. เกษตรกรที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 (Sheet 1) ธ.ก.ส.แจ้งว่าเป็นเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
และได้จัดหาเลขที่บัญชีที่เกษตรกรรายนั้นใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้ไว้ในช่อง บัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ถูกต้อง ขอให้เจ้าหน้าที่สอบถาม/ยืนยันกับเกษตรกร ว่าเป็นบัญชีที่ถูกต้องและใช้อยู่จริงหรือไม่ 
2. เกษตรกรที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 2 (Sheet 2) ธ.ก.ส. แจ้งว่าไม่สามารถตามตัวเกษตรกรได้
ตามสาเหตุในช่อง สถานะปัจจุบัน (ไม่มีบัญชีอยู่กับ ธ.ก.ส. / เสียชีวิต / เลขบัตรผิด / บัญชีปิด )
ขอให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลจากเกษตรกรและแก้ไขให้ถูกต้องในระบบทะเบียนเกษตรกรได้เลย

วิธีการแก้ไข
1. เข้าเว็บไซต์ http://www.agriinfo.doae.go.th/edit/login.php ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกับทะเบียนเกษตรกร
2. ด้านซ้ายจะแสดงเมนู กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามรายละเอียดที่อธิบายด้านบน 
3. สำหรับกลุ่มที่ 1 ให้คลิ้กรูปดินสอหน้าชื่อเกษตรกร และเลือก ยืนยัน ไม่ยืนยัน 
กลุ่มที่ 2 ให้คลิ้กรูปดินสอหน้าชื่อเกษตรกร
และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ ได้แก่ ยกเลิกไม่ใช้สิทธิ์
แก้ไขบัญชี (กรอกเลขที่บัญชี) เปลี่ยนผู้รับสิทธิ์ (กรอกเลขบัตร ชื่อ สกุล ของผู้รับสิทธิ์แทน)


 !!! แจ้ง สสข. / สนง.กษจ. / สนง.กษอ.

ตามกรอบการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้ปิดการบันทึกข้อมูลข้าวนาปี (ยกเว้นภาคใต้)
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 58 นั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เพื่อให้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
มีข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
จึงได้ขยายเวลาในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558/59 (ยกเว้นภาคใต้)
ให้บันทึกข้อมูลเกษตรกร และจัดชุด/บันทึกผลการตรวจสอบถึงวันที่ 31 มกราคม 2559
รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 1454 ลว.30 พ.ย. 58
ทั้งนี้ ได้ส่งหนังสือทาง E-mail จังหวัดเรียบร้อยแล้ว


      !!! แจ้ง สสข. / สนง.กษจ. / สนง.กษอ.

ตามกรอบการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ระบบจะปิดการบันทึกข้อมูลข้าวนาปี (ยกเว้นภาคใต้) ดังนี้

วันที่ 15 พ.ย.58 เที่ยงคืน ปิดการบันทึกข้อมูลข้าว
วันที่ 30 พ.ย. 58 เที่ยงคืน ปิดการจัดชุดและบันทึกผลข้าวนาปี

สำหรับพืชอื่นๆ ดำเนินการได้ตามปกติ      **** ขอให้จังหวัด อำเภอ ตรวจสอบยอดการจัดเก็บแบบด้วย ไม่ควรเกินยอดการพิมพ์แบบ ตรวจสอบได้ที่เมนูรายงานความก้าวหน้าโครงการขยายฐาน หรือ รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บแหล่งน้ำ 

!!! แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ

1.จากที่พบปัญหายอดบันทึกในระบบไม่เท่ากับยอดที่พิมพ์แบบ และหารายชื่อเกษตรกรที่ต้องบันทึกเพิ่มไม่พบนั้น ตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเกษตรกร ซึ่งได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอให้อำเภอจัดชุดในหมู่ที่ข้อมูลไม่ครบอีกครั้งหนึ่ง และบันทึกผล ระบบจะนับยอดให้ในวันถัดไป
2.ขอความร่วมมือสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ 
   2.1 ตรวจสอบข้อมูลในหน้า ข้อมูลที่บันทึกไม่ครบ หรือ ผิดปกติ และแก้ไขให้ถูกต้อง
   2.2 บันทึกข้อมูลการจัดเก็บแบบทั้ง 3 ด้าน และ แหล่งน้ำ โดยให้บันทึกเป็น ยอดที่จัดเก็บแบบได้ในแต่ละวัน ไม่ใช่ยอดสะสม เนื่องจากในการรายงานข้อมูลจะใช้ยอดการจัดเก็บเป็นหลัก
      

!!! แจ้ง สสข./สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ
     * ระบบได้จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายได้และเครื่องจักรกลการเกษตรเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 รายงาน สามารถดูรายงานได้ที่เมนูรายงาน (ดูได้ทั้ง เขต จังหวัด อำเภอ) ทั้งนี้ เป็นรายงานเบื้องต้น อาจมีข้อมูลที่บันทึกผิดปนอยู่ เช่น มีรายได้เกินแสนล้าน เพื่อให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
     * เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงได้จัดทำเมนูเพื่อให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไม่ครบ หรือ ผิดปกติ คลิ้กที่ ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน > ข้อมูลที่บันทึกไม่ครบ/ผิดปกติ ซึ่งเมนูนี้จะแสดง รายชื่อเกษตรกรที่มีข้อมูลผิดปกติ หรือ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ได้แก่
1. รายได้รวมต่ำกว่า 10,000 บาท หรือ รายได้รวม เกิน 10 ล้านบาท
2. หนี้สินรวมอยู่ระหว่าง 1-100 บาท หรือ เกิน 10 ล้านบาท
3. ข้อมูลไม่ครบถ้วน คือ ไม่ใส่เลข 0 หรือ ไม่ได้เลือกเครื่องจักรกลเกษตร 
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้าจอนี้ได้เลย ระบบจะปรับปรุงในชุดให้โดยอัตโนมัติ
สำหรับเกษตรกรที่ตรวจสอบว่าบันทึกถูกต้องแล้ว ไม่ต้องทำการแก้ไข

***การนับยอดรายงาน 3 ด้าน
1. เลือกให้ข้อมูลต้องกรอกครบทุกช่อง หากยังไม่มีผลผลิตให้เลือกไม่มีผลผลิต 
หากไม่มีรายได้นอกภาค หนี้สิน ใน นอกภาคให้ใส่ 0 และเลือกเครื่องจักรกลให้ครบ
2. เลือกไม่ประสงค์ให้ข้อมูล หรือ ตามตัวเกษตรกรไม่พบ ระบบจะนับยอดด้วย
*** การนับยอดแหล่งน้ำ
1. เลือกให้ข้อมูลต้องกรอกข้อมูลแปลงใดแปลงหนึ่ง
2. เลือกไม่ประสงค์ให้ข้อมูล หรือ ตามตัวเกษตรกรไม่พบ ระบบจะนับยอดด้วย
      
แจ้ง เกษตรจังหวัด 70 จังหวัด 

ตามที่กรมฯ ได้มีการส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  สำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร นั้น

ขณะนี้กรมฯ ได้รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงิน จาก ธ.ก.ส. จึงขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัด (กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, กำแพงเพชร, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชัยภูมิ, ชุมพร, เชียงราย, เชียงใหม่, ตรัง, ตราด, ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครพนม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นครสวรรค์, นนทบุรี, นราธิวาส, น่าน, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, ปัตตานี, พระนครศรีอยุธยา, พะเยา, พัทลุง, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, แพร่, มหาสารคาม, มุกดาหาร, แม่ฮ่องสอน, ยโสธร, ยะลา, ร้อยเอ็ด, ระนอง, ราชบุรี, ลพบุรี, ลำปาง, ลำพูน, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สงขลา, สตูล, สมุทรสงคราม, สระแก้ว, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อ่างทอง, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, อุบลราชธานี) ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ซึ่ง ศสท.ได้ส่งข้อมูลไปยังอีเมลถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดของท่านแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 11:41 น. 

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดยืนยันข้อมูลลงในไฟล์ excel ที่ส่งให้ทางอีเมลของจังหวัดตามตัวอย่างที่แนบไปด้วย และส่งกลับทางอีเมล ict23@doae.go.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 

      

!!! แจ้ง สสข./สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ
เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งน้ำเพิ่มเติมในระบบทะเบียนเกษตรกร

!!! สสข/จังหวัด/อำเภอ สามารถติดตามรายงานความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำได้แล้ว โดยรายงานจะตัดยอดทุกเที่ยงคืน
     - สำหรับอำเภอใช้เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ข้อมูลแหล่งน้ำ > รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ
     - สสข. / จังหวัด ใช้เมนู รายงาน แล้วเลือกรายงานความก้าวการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ

*** สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถบันทึกความก้าวหน้าในการจัดเก็บแบบได้แล้ว
ที่เมนู ข้อมูลแหล่งน้ำ > ความก้าวหน้าในการจัดเก็บแบบ (รายครัวเรือน)
โดยให้บันทึกยอดที่จัดเก็บในแต่ละวัน (ไม่ใช่ยอดสะสม)

*** ในการจัดชุดพืชเศรษฐกิจ และ แหล่งน้ำ ระบบจะดึงรายชื่อเกษตรกรชุดละไม่เกิน 100 คน
ดังนั้น ใน 1 หมู่ อาจมีข้อมูลหลายชุดได้ หากมีเกษตรกรจำนวนมาก
ถ้าหาชื่อเกษตรกรที่ต้องการไม่พบ จะต้องจัดชุดแรกไปก่อน และรายชื่อเกษตรกรที่หาอาจจะตามมาในชุดต่อไป

*** แปลงที่แสดงในชุดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ คือ แปลงปี 2558 เท่านั้น (ไม่แสดงแปลงปี 2557)
แต่หากเกษตรกรไม่ได้ปรับปรุงปี 2558 จะแสดงข้อมูลของปี 2557 แทน

- หนังสือแจ้งจังหวัด (จัดส่งทาง E-mail จังหวัดเรียบร้อยแล้ว)


      

!!! แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ

** !!! ระบบรายงานความก้าวหน้าได้มีการปรับปรุงข้อมูล โดยในช่องบันทึกในระบบจะไม่นับข้อมูลที่มีรายได้ในภาคการเกษตรเป็น 0 เนื่องจากเกษตรกรต้องทำการเกษตรจึงจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ดังนั้น ควรมีรายได้ในภาคการเกษตร 
หากสำนักงานเกษตรอำเภอบันทึกข้อมูลรายได้ในภาคเป็น 0 เนื่องจากเกษตรกรไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล ติดตามตัวเกษตรกรไม่พบ หรือ ยังไม่มีผลผลิต ให้แก้ไขข้อมูลจาก 0 เป็น ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล  ตามตัวเกษตรกรไม่พบ หรือ ยังไม่มีผลผลิต ระบบจะนับยอดขึ้นให้ในวันถัดไป
ทั้งนี้ สำหรับรายที่ข้อมูลเป็น 0 ทั้งหมด (รายได้ใน นอก หนี้สินใน นอก เครื่องจักรกล) ระบบได้ปรับเป็นตามตัวเกษตรกรไม่พบให้โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของ สนง.กษอ. ซึ่งหากตามตัวเกษตรกรพบภายหลังสามารถแก้ไขข้อมูลได้

*สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถบันทึกสถานะการให้ข้อมูล (ให้ข้อมูล ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล ตามตัวเกษตรกรไม่พบ ยังไม่มีผลผลิต) ได้ที่เมนูบันทึกขยายฐาน 3 ด้าน ตามชุดที่ได้จัดไว้แล้ว 

*สำหรับเกษตรกรที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าเสียชีวิต ให้ทำการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน แล้วในชุดที่จัดจะเป็นชื่อคนแทนอัตโนมัติ (ไม่ต้องพิมพ์แบบใหม่ ใช้ขีดฆ่าและเขียนชื่อคนแทน และให้คนแทนลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลได้เลย)

*กรณีต้องการยกเลิกเกษตรกร ให้ยกเลิกที่เมนูปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร > ยกเลิกเกษตรกร ตามปกติ แต่ในหน้าจอบันทึกขยายฐานไม่ต้องบันทึกข้อมูล
ระบบจะไม่นับยอดเกษตรกรรายนั้นในรายงาน      


แจ้ง สสข./สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ

• สสข/จังหวัด/อำเภอ สามารถติดตามรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการขยายฐานได้แล้ว โดยรายงานจะตัดยอดทุกเที่ยงคืน
     - สำหรับอำเภอใช้เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน > รายงานความก้าวหน้า หรือ เมนู รายงาน แล้วเลือกรายงานความก้าวหน้าขยายฐาน
     - สสข. / จังหวัด ใช้เมนู รายงาน แล้วเลือกรายงานความก้าวหน้าขยายฐาน

• ขณะนี้เปิดระบบการขยายฐานข้อมูล 3 ด้าน ให้พิมพ์แบบจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลได้แล้ว โดยใช้เมนู  ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน กรุณาอ่านคู่มือการดำเนินงานฯ ตามเอกสารประกอบด้านล่างนี้

1. เอกสารประกอบการชี้แจงโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมอีก 3 ด้าน คือ ด้านรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรการเกษตร  วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Video Conference  (ชมวีดิโอการชี้แจง คลิ้กที่นี่) 
1.1. Powerpoint โครงการ และแนวทางการดำเนินงาน ไฟล์ Powerpoint | ไฟล์ pdf สำหรับ print

2. ตัวอย่าง ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงาน โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น จังหวัด/อำเภอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

*** เป้าหมายที่ใช้ในการคำนวณงบประมาณเป็นการประมาณการ
จังหวัด/อำเภอสามารถดูจำนวนเกษตรกรที่ต้องจัดเก็บได้จากรายงานความก้าวหน้าขยายฐาน หากมีเกษตรกรจำนวนมากกว่าจำนวนที่จัดสรรเงิน จะมีการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติมโดยใช้งบประมาณปี 2559 ต่อไป      


 แจ้งปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ดาวน์โหลดหนังสือราชการ)รายชื่อเกษตรกรโครงการปาล์มน้ำมันชุดที่ 1และ 2
ให้บันทึกผลการตรวจสอบให้เสร็จวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2558วิธีการแก้ไขกรณีเข้าสู่ระบบทะเบียนเกษตรกรด้วยเครือข่ายของบริษัท TOT แล้ว
การเชื่อมต่อหลุดบ่อยๆ ครั้ง DOWNLOAD FILE ConfigDNS


กลุ่มทะเบียนเกษตรกร วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา14.50 น.


      

NEW !!! รายงานความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 และการตัดยอดคะแนนตัวชี้วัดปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของ สนง.กษจ.

รายงาน + คะแนน (คะแนนจะมีตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.58 เป็นต้นไป) 
• ศสท. จะตัดยอดวันที่ 14 ก.ย. 58 เที่ยงคืน เพื่อส่ง
ข้อมูลให้ กกจ. ในวันที่ 15 ก.ย. 58   NEW !!! ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน/การเปลี่ยนรหัสประจำบ้าน/การยกเลิกทะเบียนเกษตรกร กรณีได้รับเงินข้าว ยาง แล้ว (28 ส.ค. 58)  

ระบบเปิดให้เปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนรหัสประจำบ้าน/ยกเลิกทะเบียนเกษตรกร กรณีได้รับเงินข้าว ยาง ได้เรียบร้อยแล้ว
โดยใช้เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และเลือกหัวข้อที่ต้องการจะแก้ไขประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ปี 2558

* การเข้าร่วมให้จัดชุดตรวจสอบในเมนู ทะเบียนเกษตรกร > โครงการปาล์มน้ำมัน

* รายชื่อเกษตรกรที่จะแสดงในชุดตรวจสอบมาตรการปาล์มน้ำมัน จะต้อง
1. เป็นเกษตรกรที่มีรายชื่อที่กรมการค้าภายในส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่ง สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรได้แจ้งรายชื่อให้จังหวัดทราบแล้ว
2. ผ่านการตรวจสอบจากการจัดชุดพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 ของกรมก่อน (ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ)      


แจ้งปิดระบบ การแก้ไขข้อมูลที่มีปัญหาที่ได้รับจาก ธ.ก.ส. 
รอบ 3 วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น.


    ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 799 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ธ.ก.ส.จะรวบรวมข้อมูลที่มีปัญหาทั้งหมดส่งกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการแก้ไขนั้น สรุปข้อมูลจาก ธ.ก.ส. ที่ สนง.กษอ. ต้องแก้ไข มี 7 กรณี คือ 
1.ไม่มีข้อมูล
ตำบล อำเภอ จังหวัด ของที่อยู่เกษตรกร
2.ไม่มีข้อมูลประเภทเอกสารสิทธิ์, เลขที่เอกสารสิทธิ์, เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์
3.ข้อมูลแปลงเพาะปลูกมีพื้นที่เพาะปลูกขนาด 0 ไร่
4.เกษตรกรไม่ตรงมหาดไทย
5.เปลี่ยนแปลงผู้รับสิทธิ์
6.ปรับลดพื้นที่
7.ติดตามตัวเกษตรกรไม่พบ

การแก้ไขข้อมูล รอบ 3 รอบสุดท้าย
ให้เจ้าหน้าที่อำเภอใช้เมนู ขึ้นทะเบียนปี 57/58 > แก้ไขข้อมูลจาก ธ.ก.ส. ที่ไม่สามารถรับเงินได้ 
* ระบบจะแสดงสัญลักษณ์รูปปากกาหลังชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนที่อำเภอของท่าน
ให้คลิ้กเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และที่สำคัญจะต้องเลือกสถานะยืนยัน
(ยืนยันข้อมูลเพื่อที่จะส่ง/ยกเลิกข้อมูล) แล้วคลิ้กบันทึก
* หากไม่มีสัญลักษณ์แสดงว่าไม่มีเกษตรกรที่ต้องแก้ไขในกรณีนั้นๆ 
กรณีที่ 1  จังหวัดที่ต้องแก้ไข ได้แก่ ลพบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
ชัยภูมิ อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร
เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย สุโขทัย เพชรบูรณ์
กรณีที่ 7  ติดตามตัวเกษตรกรไม่พบ หากสำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบแล้วพบว่า
*เกษตรกรมีตัวตนจริง ให้คลิ้กยืนยันข้อมูล
*หากต้องการยกเลิกข้อมูลเกษตรกร คลิ้กยกเลิกข้อมูล
*เกษตรกรต้องการเปลี่ยนผู้รับสิทธิ์แทน ให้อำเภอจัดทำรายงานคณะกรรมการฯระดับอำเภอไว้เป็นหลักฐานการขอเปลี่ยนผู้รับสิทธิ์ แล้วบันทึกข้อมูลผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์แทนลงในข้อมูลแก้ไข

*** หากตรวจสอบกรณี 5 ไม่พบการเปลี่ยนผู้รับสิทธิ์ที่ ธ.ก.ส. ส่งมาให้ ให้ตรวจสอบที่ กรณี 7 ติดตามตัวเกษตรกรไม่พบ และดำเนินการตามรายละเอียดด้านบน
 

      

ประกาศ 
เรื่อง ข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่ ภบท.5 (พิกัด X Y)ของ"โครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยางปี2558"
เนื่องจาก กรมยังได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
ทำให้รายชื่อเกษตรกรตกหล่น กรมจะประสานและรีบดำเนินการต่อได้
ประกาศโดยนายรังสี มุลิ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 9.44น

      

!!! แจ้งการปรับปรุงโปรแกรม !!!

*** 1.  เมนูคัดลอกสามารถแก้ไขประเภทเอกสารสิทธิ์
ในส่วนของ สปกและ โฉนด/นส4

*** 2. ปรับปรุงสิทธิ์ในการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ดังนี้
- ออกสมุดใหม่ครั้งแรกที่อำเภอที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น
- ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงที่อำเภอใดก็ได้ (พิมพ์ได้ทุกหน้า)
โดยหากไม่ใช่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในอำเภอของท่านให้ใช้เมนู
สมุดทะเบียนเกษตรกร > ค้นหารายชื่อเกษตรกร(ทั้งประเทศ)


3. จัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบ อ้อยโรงงานและสับปะรดโรงงานได้แล้ว
โดยข้อมูลที่แสดงให้ตรวจสอบจะเป็นอ้อยและสับปะรดที่ปลูก ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58

4. เพิ่มเมนูตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 
    เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการใช้เอกสารสิทธิ์ของเกษตรกรได้
โดยคลิ้กที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ประเภทเอกสาร และเลขที่เอกสารสิทธิ์
ระบบจะแสดงว่าเอกสารสิทธิ์ฉบับนั้นมีเกษตรกรรายใดใช้ขึ้นทะเบียนบ้าง

4.ปรับให้คัดลอกแปลงเดิม แล้วแก้เนื้อที่ตารางวาได้


      
ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนปาล์มน้ำมัน
   เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาจากสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดชุดและพิมพ์สมุดทะเบียนที่เป็นแปลงเดียวกัน แต่ทำการปลูกต่อเนื่องทั้งปี 2557 และ 2558 เมื่อจัดชุด หรือ พิมพ์สมุดจะมองว่าเป็นแปลงที่ซ้ำกันเพราะไม่ได้ระบุปี ขณะนี้ได้แก้ไขระบบโปรแกรมแล้ว ดังนี้
1. แบ่งการจัดชุดเป็นปาล์มน้ำมัน 2557 และปาล์มน้ำมัน 2558 
ดังนั้น หากแปลงเดียวกันแต่ปลูกต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 - 2558 จะต้องจัดชุดทั้ง 2 หัวข้อ คือ ปี 2557 และ 2558 
     - ในเบื้องต้นหากอำเภอคัดลอกแปลงมาเป็นปี 2558 แล้ว จะจัดชุดเฉพาะปี 2558 ไม่ทำ 2557 ก็ได้เพื่อความรวดเร็ว 
     - หากยังไม่ได้คัดลอกแปลงสามารถจัดชุดปี 2557 ปีเดียวก่อนได้
2. เพิ่มปีลงในสมุดทะเบียนและใบสรุปการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้แยกได้ว่าเป็นแปลงปี 2557 หรือ 2558 จะได้ไม่มองว่าเป็นแปลงซ้ำ
3. กรณีที่ระบบเกิดปัญหา จัดชุดแปลงปี 2558 เป็นแปลงใหม่ทั้งหมด ขณะนี้ได้ทำการแก้ไขแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะต้องเลือกจัดชุดปาล์มน้ำมัน 2558 และเลือกเป็นแปลงเดิม (ติดประกาศไม่ต้องบันทึก GPS)
4. สำหรับแปลงที่จัดชุดปี 2557-2558 รวมกันไปแล้วก่อนหน้านี้ ไม่ต้องจัดชุดใหม่ สามารถบันทึกผลต่อได้เลย 
5. เนื่องจากต้องนำข้อมูลไปใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จึงต้องมีการติดประกาศหรือตรวจสอบแปลงก่อน จึงจะพิมพ์สมุดหรือออกใบรับรองได้

*** สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถจัดชุดตรวจสอบแปลงปี 2558 ได้แล้ว โดยเลือกจัดชุด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2558/59ประกาศ
   เรื่องการเพิ่มประเภทเอกสารสิทธิ์ สปก4-01 และพันธุ์ข้าว และการแก้ไขชนิดข้าว
   1.ตามที่ประสานกับหน่วยงานเจ้าของเอกสารสิทธิ์(สปก)  เรื่องสถานะของประเภทเอกสารสิทธิ์ สปก4-01 กลุ่มทะเบียนเกษตรกรได้เพิ่มประเภทเอกสารสิทธิ์ สปก4-01 ในเมนูปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  เพื่อให้สามารถบันทึกเข้าระบบได้
   2.เพิ่มพันธุ์ข้าว จำนวน 2 พันธุ์ คือ กข57, กข59 
   3.เปิดเมนูแก้ไข (คัดลอก ชนิดพืช (ข้าวเจ้า ,ข้าวเหนียว ,ข้าวไร่)
 แจ้งโดย รังสี มุลิ (14 ก.ค.2558)

      
*** เปิดระบบให้ชื่อผู้ใช้งานเกษตรจังหวัด (ลงท้ายด้วย 00)
แก้ไขผลการตรวจสอบแปลงขั้น 5.3 จากไม่ผ่าน เป็น ผ่าน
โดยเปิดให้เฉพาะจังหวัดที่มีอยู่ในมติ ครม เท่านั้น  
ได้แก่
จังหวัดนนทบุรี สระบุรี นครนายก สระแก้ว 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น
อุดรธานี เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ราชบุรี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง
โดยใช้เมนู ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 57/58 > แก้ไขข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 57/58 จากนั้นใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลือกแปลงเพื่อแก้สถานะมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ขั้นตอนที่ 5.3) แล้วคลิ้กปุ่มแก้ไข
แก้สถานะจากไม่ผ่าน เป็น ผ่าน ได้เท่านั้น
ปิดระบบการแก้ไข วันที่ 14 ก.ค. 58 เที่ยงคืน 

      
*** ขยายเวลาบันทึกตกหล่น จะปิดระบบวันที่ 12 ก.ค. 58 (เดิมแจ้งว่าปิด 10 ก.ค. 58)
*** สรุปจำนวนครัวเรือน ที่บันทึกตกหล่น รอบวันที่ 1 ก.ค. 58 ในระบบ ทบก แล้ว (ตัดยอด 9 ก.ค. 58)

***  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1007/ว 799 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ธ.ก.ส.จะรวบรวมข้อมูลที่มีปัญหาทั้งหมดส่งกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 และกรมฯ จะนำเข้าฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพื่อให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการแก้ไขนั้น ขณะนี้ กรมฯ ยังได้รับข้อมูลจาก ธ.ก.ส. ไม่ครบถ้วน จึงยังไม่สามารถเปิดระบบให้ดำเนินการได้ เมื่อพร้อมเปิดระบบแล้วจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ ทบก. ต่อไป

*** ด่วนที่สุด !!! (2 ก.ค.58)
ขณะนี้เปิดระบบให้สำนักงานเกษตรอำเภอเพิ่มแปลง/จัดชุด/บันทึกผลการตรวจสอบได้เรียบร้อยแล้ว กรุณาอ่านคำอธิบายด้านล่างก่อนดำเนินการ
1. กรณีต้องการเพิ่มแปลง ให้ใช้เมนู ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58 > 1.3 การแจ้งข้อมูลหลัง 1 ก.ค. 58 และทำขั้นตอน 5 ต่อได้เลย ไม่ต้องทำขั้นตอน 2
2. กรณีบันทึกข้อมูลเข้ามาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำขั้นตอน 2 ให้ทำขั้นตอน 5 ได้เลย ไม่ต้องทำขั้นตอน 2
3. กรณีจัดชุดขั้นตอน 2 ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกผล ให้บันทึกผลขั้นตอน 2 ก่อน จึงจะทำขั้นตอน 5 ได้
ทั้งนี้ ระบบจะดึงข้อมูลเกษตรกรที่ค้างอยู่ขึ้นมาด้วยทั้งหมด ให้เลือกบันทึกผ่านเฉพาะเกษตรกรที่ได้ตรวจสอบแล้ว และต้องการให้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่แจ้งมาเท่านั้น
 ตามจำนวนที่แนบมานี้ (รวบรวมจากหนังสือที่จังหวัดทำส่งมาถึงกรม ตัดยอด วันที่ 18 พ.ค. 58) โดยจะปิดระบบบันทึกตกหล่นในวันที่ 10 ก.ค. 58 เมื่อครบกำหนดแล้ว จะสรุปยอดให้จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ หากเกินยอดที่แจ้งมาจะต้องพิจารณาปรับยอดให้ตรงตามที่แจ้งผ่านมติ ครม.


      
 
*** ด่วนที่สุด !!!
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ได้อนุมัติ
1. ขยายระยะเวลาให้เกษตรกรในจังหวัดภาคใต้ที่มีการเพาะปลูกข้าวในช่วงหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) ที่ขึ้นทะเบียนไว้
2. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดระบบให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการบันทึก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อให้เกษตรกร สามารถเข้าร่วมในมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้
สำหรับข้อ 1 กรมจะดำเนินการตัดยอดข้อมูลที่บันทึกผลผ่านการตรวจสอบส่งให้ ธ.ก.ส.
สำหรับข้อ 2 ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับบันทึกข้อมูลกรณีตกหล่น
ซึ่งจะเปิดระบบให้ดำเนินการในวันที่ 1 - 8 ก.ค. 58
โดยยอดที่ผ่านมติ ครม. ตามจำนวนที่แนบมานี้ (รวบรวมจากหนังสือที่จังหวัดทำส่งมาถึงกรม ตัดยอด วันที่ 18 พ.ค. 58)
สำนักงานเกษตรอำเภอจะสามารถดำเนินการเพิ่มแปลง/จัดชุด/บันทึกผลการตรวจสอบได้ และเมื่อครบกำหนดแล้ว จะสรุปยอดให้จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ หากเกินยอดที่แจ้งมาจะต้องพิจารณาปรับยอดให้ตรงตามที่แจ้งผ่านมติ ครม. ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการต่อไป


*** การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ให้ดำเนินการปรับปรุงทุกพืช ทุกแปลง ทุกกิจกรรม
แต่
แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจะมีกิจกรรมเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
จึงขอปิดเมนูแบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ(ยกเว้นมันสำปะหลัง)
โดยในการปรับปรุงข้อมูลให้ใช้แบบฟอร์มเปล่า หรือ แบบคำร้องที่มีข้อมูลของเกษตรกรอยู่แล้ว
สามารถพิมพ์ได้จากเมนู ทะเบียนเกษตรกร > ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร > แก้ไขข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
เลือกตำบล,หมู่ แล้วสั่งพิมพ์แบบคำร้องที่มีข้อมูลเดิมของเกษตรกรได้

*** อำเภอสามารถจัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบแปลงข้าวได้แล้ว ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ > จัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ หรือ บันทึกผลติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ หรือ ตีกลับประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ โดยโปรแกรมเป็นลักษณะเดียวกับขึ้นทะเบียนข้าวปี 57/58 อ่านรายละเอียดได้ในคู่มือโปรแกรม หน้า 14


*** เนื่องจากระบบโปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดทำให้ข้อมูลพิกัด GPS ที่บันทึกในช่วงวันที่ 10-23 มิ.ย.58 หายไป ซึ่งกำลังดำเนินการแก้ไขนำ Backup ข้อมูลกลับคืนมาให้ จึงทำให้ต้องปิดหน้าพิมพ์ข้อมูลการถือครองในสมุดทะเบียนเกษตรกรชั่วคราว
ซึ่งขณะนี้ ระบบได้เปิดหน้าพิมพ์ข้อมูลการถือครองให้แล้ว แต่ข้อมูล GPS ที่บันทึกในช่วงวันที่ 10-23 มิ.ย.58 ยังคงหายไปเพราะอยู่ระหว่างแก้ไขนำ Backup ขึ้นมา หากต้องการพิมพ์สมุดทะเบียนที่เพิ่งพิมพ์ข้อมูลเข้าไปใหม่ก็สามารถดำเนินการได้เลย แต่หากข้อมูลหายให้รอระบบดึงข้อมูลกลับมาก่อน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ (25 มิ.ย. 58)

      
!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด 
เรื่อง การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558

ข้อควรระวัง !!! หากเกษตรกรแจ้งปลูกพืชเดิมในแปลงเดิมไม่เกินเนื้อที่เดิม
ให้ใช้การคัดลอกกิจกรรมการเกษตรจากแปลงเดิมมาแก้ไขข้อมูลเป็นปีปัจจุบัน ห้ามเพิ่มเป็นกิจกรรมใหม่
หากไม่คัดลอก แต่ใช้เพิ่มกิจกรรม ระบบจะระบุว่าเป็นแปลงใหม่ ต้องตรวจสอบพื้นที่จริงและบันทึกพิกัด GPS

- รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  (ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน) 
คลิ้กดูได้ที่ ทะเบียนเกษตรกร>รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  (ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
- รายงานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58 เฉพาะข้าว
คลิ้กดูได้ที่ ทะเบียนเกษตรกร>รายงานพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ>ข้าวนาปี ปีการผลิต 58/59
ดูได้ทั้ง user ระดับอำเภอ และจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลทุกคืน

แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ปรับปรุง พ.ค. 58)
• (ยกร่าง) คู่มือการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558/คู่มือโปรแกรม ปี 2558 (จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอต่อไป)
!!! คู่มือทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 (แก้ไข v4)  (11 พ.ค. 58)
     - บทที่ 2 หน้า 1 แก้ไขกรอบข้าวนาปี เริ่มรับขึ้นทะเบียน 1 มิ.ย. และปรับกรอบขั้นตอนอื่นๆด้วย 
     - บทที่ 3 แก้ไขคณะทำงานในการตรวจพื้นที่สำหรับ กทม. และเพิ่มเติมผู้รับรองกรณีสัญญาเช่า
- เพื่อให้ตรวจสอบประวัติการทำกิจกรรมการเกษตรได้ชัดเจนขึ้น จึงมีการปรับโปรแกรมให้บันทึกแปลงเป็นรายปี โดยเจ้าหน้าที่สามารถคัดลอกแปลงเดิม/กิจกรรมการเกษตรเดิมจากปีที่ผ่านมานำมาแก้ไขได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ (คู่มือหน้า 4-8)
-ไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่เป็นยืนต้นเดิมไม่ได้ปลูกใหม่ ก็ต้องบันทึกแปลง/กิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่าเกษตรกรได้มาแจ้งว่ายังดำเนินการในแปลงเดิมอยู่ เจ้าหน้าที่สามารถใช้ปุ่มคัดลอกแปลง/กิจกรรม เพื่อความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
- สำหรับแปลง/กิจกรรมที่เคยบันทึกไว้แล้วก่อนปรับระบบหากมีวันที่ปลูกอยู่ในช่วงปี 2558 ระบบจะปรับให้เป็นแปลงปี 2558 โดยอัตโนมัติ
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร NEW !!!
วันที่ 8 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1
-เรื่องการปรับปรุง/โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร , สมุดทะเบียนเกษตรกร , GAP , แบบสำรวจการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืช
- เพิ่ม เอกสาร GisAgro  UPDATE !!!

      
!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด 
เรื่อง การแก้ไขชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้รับสิทธิ์ เสียชีวิต/ไปต่างประเทศ/จำคุก

ด้วยคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2558 
วันจันทร์ที่  20 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้
1. กรณีผู้รับสิทธิ์แทนเป็นสมาชิกอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน สามารถรับสิทธิ์แทนได้
2. กรณีที่ผู้รับสิทธิ์แทนไม่มีสัญชาติไทย หรือไม่ประกอบอาชีพการเกษตร ไม่สามารถขึ้นทะเบียน
เกษตรกรได้ จึงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
3. กรณีที่ผู้รับสิทธิ์แทนอยู่คนละครัวเรือน สามารถใช้สิทธิ์แทนได้ โดยต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน 
(ต้องมีสัญชาติไทยและประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร) แต่หากผู้รับสิทธิ์แทนได้รับการโอนเงินช่วยเหลือตามมาตรการฯจาก ธ.ก.ส. แล้ว จะสามารถแก้ไขข้อมูลในฐาน ท.บ.ก. ได้ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการฯได้ เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว
4. กรณีแปลงปลูกอยู่ในพื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์ที่ได้รับการสิทธิ์ ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2552 และ วันที่ 23 มีนาคม  2553 ในปี 2552/53 ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ขึ้นทะเบียนได้ตามคู่มือ
การดำเนินงานเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 หน้า9 ข้อ 6.1 การแก้ไขข้อมูล ย่อหน้าที่ 3 

      
!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR code ได้

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR Code สำหรับสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมได้แล้ว วิธีการพิมพ์ QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


!!!! แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การใช้งานตราสัญลักษณ์ "ทะเบียนเกษตรกร"

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรในปี 2558 ดังนี้
1. ติดรูปถ่ายเกษตรกรและประทับตราสัญลักษณ์ทะเบียนเกษตรกร (ตราประทับขนาด 1 นิ้ว สีแดง)
2. ติดสติ๊กเกอร์รหัส QR code ซึ่งเมื่อใช้เครื่องอ่านหรือ Smart Phone อ่านรหัสจะแสดงข้อมูล
ของเกษตรกรพร้อมภาพถ่าย
3. ปรับปรุงเนื้อหาสมุดทะเบียนเกษตรกรหัวข้อการถือครองที่ดินทางการเกษตรให้แสดงพิกัดแปลงด้วย
4. ตัดหัวข้อการเข้าร่วมโครงการภาครัฐออก จำนวน 2 หน้า และเพิ่มจำนวนหน้าในหัวข้อ
การถือครองที่ดินทางการเกษตรและกิจกรรมการเกษตรหัวข้อละ 1 หน้า

โดยกรมฯ ได้เห็นชอบตราสัญลักษณ์ทะเบียนเกษตรกร 
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ | โลโก้เป็นไฟล์ภาพ | แนวทางปรับปรุงสมุดทะเบียน
(หนังสือแจ้งจังหวัดอยู่ระหว่างรอกรมฯลงนาม)

      


      
แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงมันสำปะหลังประจำปีการผลิต 2557/58 และ 2558/59  (24 กุมภาพันธ์ 2558)

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรม เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถจัดชุดตรวจสอบได้ครอบคลุมการแจ้งปรับปรุงข้อมูล และเกษตรกรสามารถนำสมุดทะเบียนเกษตรกรไปใช้ขอเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยด โดยเพิ่มหัวข้อในเมนูจัดชุดติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ ดังนี้
1. มันสำปะหลัง ปีการผลิต 57/58 (เก็บเกี่ยว ต.ค.57 - ก.ย. 58)
2. มันสำปะหลัง ปีการผลิต 58/59 (เก็บเกี่ยว ต.ค.58 - ก.ย. 59)

ดังนั้น หากในพื้นที่มีการแจ้งปรับปรุงมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวในช่วง ต.ค.58 - ก.ย.59 ด้วย จะต้องจัดชุดเพื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ เพิ่มเติม โดยเลือกหัวข้อที่ 2 และเมื่อบันทึกผลการตรวจสอบ จึงจะพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรได้


      
แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงมันสำปะหลังประจำปีการผลิต 2557/58  (13 กุมภาพันธ์ 2558)

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรม ดังนี้
1. ระบบสามารถดึงข้อมูลเดิมที่เคยบันทึกไว้ทั้งหมด แต่มีช่วงการเก็บเกี่ยวตามที่กำหนด คือ ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 มาจัดชุดได้เรียบร้อยแล้ว (ก่อนหน้านี้ระบบจะดึงข้อมูลเฉพาะแปลงที่มีการปรับปรุงตั้งแต่กันยายน 57 เป็นต้นมาเท่านั้น)

2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จึงได้ปรับแบบยืนยันการปลูกใหม่ ให้ดึงแปลงเดิมทั้งหมดมาแสดง (ตั้งแต่ปี 2554 - 2557)โดยจะแสดงปีที่เก็บเกี่ยวหลังเลขที่แปลงด้วย เช่น แปลงที่1-56  คือ แปลงที่ 1 ได้แจ้งเก็บเกี่ยวไว้เป็นปี 2556 ซึ่งหากเกษตรกรมาปรับปรุงกิจกรรมประจำปีการผลิต 2557/58 ในแปลงเดิม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยการติดประกาศเท่านั้น ไม่ต้องตรวจสอบพื้นที่จริง


• แจ้งเวียนผลการประชุมหารือ เรื่อง ผลการสุ่มตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการฯของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อ่านรายงานการประชุม

      
แจ้งการดำเนินงานสมุดทะเบียนเกษตรกร 
1. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้โทรแจ้งที่
หมายเลข 08-1806-1331 , 08-1363-2898 , 0-2906-5300
โดยเครื่องพิมพ์ที่ซื้อปี 2555 บริษัทจะรับประกันซ่อมให้ถึงปี 2558 และ
เครื่องพิมพ์ที่ซื้อปี 2556 บริษัทจะรับประกันซ่อมให้ถึงปี 2559

2. สมุดทะเบียนเกษตรกร ขอให้จังหวัดเตรียมรวบรวมจำนวนสมุดทะเบียนเกษตรกรคงเหลือในแต่ละจังหวัด เพื่อจัดส่งให้กรมเป็นข้อมูลในการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม โดยกรมจะแจ้งหน้าเว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง

      

ขั้นตอนการเก็บพิกัด ของเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็น ภบท. 5 6 11

      
แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด (4 กุมภาพันธ์ 2558)

ด้วยกรมการค้าภายในได้มีมาตรการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2557/58 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยด ตามมิตคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2557/58 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ farmer.doae.go.th 

ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอทบทวนแนวการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2557/58 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสามารถพิมพ์แบบปรับปรุงข้อมูลการปลูกได้ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย แบบปรับปรุงข้อมูล จัดชุดติดประกาศ บันทึกผลติดประกาศ ตีกลับติดประกาศซึ่งใช้ในการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลมันสำปะหลัง ปี 2557/58 สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวจะเป็นมันสำปะหลังที่ปลูกในปี 2557 และเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี 2558 ส่วนโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยดจะเป็นมันสำปะหลังที่ปลูกในปี 2558


NEW !!! ทุก User สามารถดูรายงานการปรับปรุงมันสำปะหลังประจำปีการผลิต 2557/58 (แสดงเฉพาะแปลงที่เก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) ได้ที่เมนู ทะเบียนเกษตรกร > รายงานพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ > มันสำปะหลัง
ทั้งนี้ ปัจจุบันการจัดชุดตรวจสอบระบบจะดึงเฉพาะข้อมูลใหม่ที่บันทึกหลังเดือนกันยายน 2557 มาจัดชุดได้เท่านั้น ซึ่ง ศสท. จะเร่งปรับปรุงระบบให้ดึงข้อมูลเดิมที่เคยบันทึกไว้แต่มีช่วงการเก็บเกี่ยวตามที่กำหนดมาจัดชุดได้โดยจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ต่อไป
(ทำให้ยอดรายงานในช่องบันทึกมีมากกว่าจำนวนที่จัดชุดมาก)

      
เรียน ทุกจังหวัด

   สืบเนื่องจากที่จังหวัดได้รับการโอนเงิน ปี 58 ไปตั้งจ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58 แล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือแจ้งรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมและการใช้งบประมาณ จากกรมส่งเสริมการเกษตร นั้น

         ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเรียนชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอโครงการฯเข้าสู่ที่ประชุม ครม (คาดว่าสัปดาห์ต้นเดือน กพ) ตาม ยกร่างเอกสารโครงการที่แนบมาพร้อมนี้    หาก ครม.อนุมัติโครงการแล้ว ทาง กรมฯจะทำแนวทางปฏิบัติ แจ้งไปจังหวัด  ซึ่งสรุปเนื้องาน คือ จะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  เฉพาะกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญ  โดยทาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ต้องประกาศให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนก่อน   แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการรับปรับปรุงทะเบียนให้   แล้วจัดพิมพ์ผลการปรับปรงุทะเบียนออกสู่สมุดเล่มเขียว  ซึ่งจะต้องเพิ่มการติดรูปถ่ายและจัดพิมพ์ QR code
         งบประมาณที่โอนไปตั้งจ่าย  จะเป็นค่าบันทึก  ติดประกาศ  ปรับปรุง สมุด รายละ 5 บาท  และค่าตรวจพื้นที่ใหม่ (ร้อยละ 30)  รายละ 27 บาท ค่ะ และมีค่าอำนวยการให้จังหวัด สำหรับการจัดประชุมอีกเล็กน้อย
        เมื่อจะต้องจัดทำแผนปรับปรุงทะเบียน  เนื้องานจะอยู่ในช่วง ไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งเป็นการปรับปรุงทะเบียน ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558 เป็นหลัก เริ่มฤดูตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป  ส่วนพืชอื่น ที่จะต้องใช้ข้อมูลปรับปรุงใหม่ ขณะนี้ คือ มันสำปะหลัง  สำหรับเข้าร่วมโครงการชลอการเก็บเกี่ยว   จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก ต้องทำแผนดำเนินการก่อน  ส่วนพืชอื่นๆถ้าไม่มีโครงการนำไปใช้ประโยชน์  ก็ถือโอกาสปรับปรุง พร้อมข้าวนาปีได้

      นำเรียนเบื้องต้นนะคะ

      พรรณาภา   ปรัชญาศิริ (ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร)

       หลักการเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน
1. เกษตรกรที่มาเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องบรรลุนิติภาวะ
2. เกษตรกรที่มาเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องไม่มีสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือนของทะเบียนเกษตรกรอื่น
3. เกษตรกรที่มาเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องมีสถานะเป็นสมาชิกของทะเบียนเกษตรกรนั้นนั้น
4. เกษตรกรที่มาเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องไม่มีสถานะเป็นสมาชิกของทะเบียนเกษตรกรอื่น

หลักการขอแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน(บันทึกเลขบัตรผิด)
1. เลขบัตรประชาชนต้องถูกต้อง(แนบสำเนาหน้าบัตรประชาชนที่ถูกต้องและชัดเจนมาพร้อมหนังสือทุกราย)
2. เลขบัตรประชาชนเลขใหม่จะต้องไม่มีในระบบทะเบียนเกษตรกร ทั้งสมาชิกและหัวหน้า
(ตรวจสอบโดยการค้นหาเลขบัตรที่ถูกต้องในเมนู"แบบบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร")
3. กรณีเลขบัตรสลับกับเกษตรกรอื่นๆ ให้ประสานเจ้าหน้าที่ warroom

เพียงเท่านี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนและการแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประชาชนก็จะง่ายขึ้น
      

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ แจ้งกำหนดปิดการแก้ไขข้อมูลของระบบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ทั้งของจังหวัด อำเภอ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 กรณีที่ต้องส่งให้กรมแก้ไขต้องส่งถึงกรมภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ด้วยเช่นกัน

ยกเว้น กรณี แก้ไขชื่อ สกุล ที่อยู่ ของเกษตรกร ทั้งที่ส่งและยังไม่ส่ง ธกส. 
สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถแก้ไขได้ที่เมนูทะเบียนเกษตรกร > แก้ไข
(ระบบจะตัดข้อมูลส่งให้ ธกส.ใหม่เมื่อมีการแก้ไขเอง)


แจ้งการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1. การจัดสรรงบประมาณการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปารล์มน้ำมัน ปี 2557/58
2. การจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
3. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558            
NEW ศสท.ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ตามที่ตั้งแปลง) เรียบร้อยแล้ว ที่เมนู ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > ขั้นตอนที่ 5 > รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งจะแสดงผลการส่งข้อมูลให้คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ฯระดับตำบล , ผลการรับรองสิทธิ์โดยคณะกรรมการฯอำเภอ 
ทั้งนี้ กำลังเร่งทำผลการดำเนินงานให้ลงระดับอำเภอ และผลรวมระดับเขต (24 ต.ค. 57) • 
ศสท.ได้จัดทำรายงานการขึ้นทะเบียนจำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว (ขึ้นทะเบียนและบันทึกแปลงก่อน 1 ต.ค. / บันทึกแปลงตั้งแต่ 1 ต.ค. / ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ 1 ต.ค.) โดยเลือกเมนู การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว > รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 จำแนกตามวันที่ขึ้นทะเบียน (ตามที่ตั้งแปลง)


แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
2. หนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนชาวนาตามาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
2. แบบปิดประกาศฯ
3. แบบรายงานที่ 1
4. แบบรายงานที่ 2
5. แบบรายงานที่ 3
6. แบบรายงานที่ 4
7. ตัวอย่างแบบคำร้องขออุทธรณ์/คัดค้าน
8. แบบแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง (ภาคใต้)

      
 ศสท. ขอแจ้งแนวทางมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

1. หนังสือด่วนที่สุด เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. หนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
4. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
5. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

6. รูปแบบรายงาน 1 - 4 ที่จะใช้ในการติดประกาศ ตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมมาตรการ (NEW)


สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 (จำแนกตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก 5ไร่ 10ไร่)

      


 แนวทางในการใช้มือถือ แทนการใช้เครื่องมือ GPS จับค่าพิกัด X,Y


      

• แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด ข้อมูลงบประมาณการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2557 ครั้งที่ 1

 ** รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและรณรงค์คืนความสุขให้ชาวนา ** (NEW)

• รายงานลักษณะการถือครองที่ดินข้าวนาปี ปี56-57(รายจังหวัดและรายอำเภอ)

      
Download เอกสาร
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  (ฉบับร่าง) -ฉบับจริงจะจัดส่งให้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
• Powerpoint : คู่มือโปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
• ตามหนังสือที่ กษ 1007/ว403 ลงวันที่ 3 ก.ค.57 แจ้งให้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบโปรแกรม (เขตรวบรวมเจ้าหน้าที่เขต / จังหวัดรวบรวมเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ) 
ศสท. ขอส่งแบบฟอร์มในการรวบรวมรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้  (NEW)

Download สปอตวิทยุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ดาวน์โหลด (NEW)

Download แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 2 ขนาด 4 แบบ ให้เลือก (สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม)
• แบบที่ 1 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 2 ขนาด 2.4x1.2 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 3 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
• แบบที่ 4 ขนาด 1.5x1.5 เมตร : ภาพตัวอย่าง | ดาวน์โหลด .psd/.jpg
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
จำนวนการใช้งาน 77 user   จำนวนการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 จำนวน 77 user M103